בעקבות המצב הבטחוני הורדנו מחירים
ביחד ננצח

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

תקנון

מדיניות הפרטיות

מועד התחולה – 15 בנובמבר 2022

 1. כללי

האתר miamikabeauty.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים בתחום הקוסמטיקה ומוצרים נלווים.

מיה מיקה בע"מ (להלן "מיה מיקה") ח.פ 516648979 מרחוב ברל כצנלסון 60 , חיפה , ישראל, מספקת לך את התוכן והשירותים באתר אינטרנט זה (להלן, "האתר") בכפוף לתנאים והמדיניות הקבועים בתקנון זה.

מדיניות הפרטיות כתובה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת, כמובן גם לזכר. השימוש בגוף ראשון מתייחס למיה מיקה.

מיה מיקה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר.

מטרות מדיניות זו להינה להביא בפניך את נהלי מיה מיקה ביחס לפרטיות המשתמשות באתר, לפרט את סוג המידע הנאסף באתר, האופן בו אנו עשויים להשתמש במידע זה והצדדים עמם אנו עשויים לחלוק אותו. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת אף את האמצעים אותם אנו נוקטים על מנת לאבטח את המידע ואופן הגישה לפרטיך האישיים, שינויים ומחיקתם. כמו כן מוסבר כיצד תוכלי להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך או לקבלת הודעות אודות המוצרים והשירותים שלנו.

מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.

הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים באתר (לעיל ולהלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין מיה מיקה לבין כל גולשת ו/או צופה ו/או משתמשת באתר לכל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (לעיל ולהלן: "המשתמשת "או "המשתמשות").

שימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. אם אינך מסכימה לתנאים אלה, אנא הימנעי מכל שימוש באתר.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות כתובת IP, שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב.

מיה מיקה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך ובין היתר מידע שניתן על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

מיה מיקה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר מגולשת או משתמשת אשר תפר תנאי מתנאי השימוש. כן מיה מיקה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמשת ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי השימוש או הדין או בכלל.

מיה מיקה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי; תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, תו, סימן, סמל וצלמית (icon) וכיו"ב.

מיה מיקה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת, תוך שמיה מיקה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים.

מיה מיקה רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים באתר, למלא בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך, לפרסם פרסום רלוונטי, לערוך מבצעים או לתמוך בהם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

כל המידע שיימסר על ידך ו/או המידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות החלות על מיה מיקה.

 1. מדיניות לגבי קטינות

אם טרם מלאו לך 18 שנים, הנך רשאית לגלוש באתר שלנו אולם אסור לך לספק לנו את פרטייך האישיים. אתר זה אינו מיועד לקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים ואיננו אוספים ביודעין פרטים אישיים מקטינות שטרם מלאו להן 18 שנים. אם ייוודע לנו שקיבלנו בשוגג פרטים אישיים מגולשת שטרם מלאו לה 18 שנים, נפעל למחיקת פרטים אלה מן המערכת.

 1. המידע הנאסף, דרכי איסופו ועיבוד הנתונים

בעת שימוש בשירותי האתר, נאסף עלייך "מידע אישי" אשר נמסר על ידך ביודעין. מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך, מספר ת.ז./דרכון, כתובתך, גילך, מינך ואמצעי התשלום ששימשו אותך.

בנוסף למידע האישי המצטבר באתר מיה מיקה לגבייך, תאסוף מיה מיקה מידע שאינו אישי המשמש לצרכים סטטיסטיים – על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. זהו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטייך. מידע זה נלמד ומצטבר באופן סטטיסטי תוך איסוף מידע באופן אלקטרוני באמצעות cookies ("עוגיות") ו/או אמצעים דומים.

בנוסף, מיה מיקה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מיה מיקה שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של פייסבוק/ אינסטגרם/youtube /google אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים. הינך יכולה לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לך; פרטים על אפשרות זו בגוגל תוכלי לקרוא באתר גוגל.

כן נאספים באופן אוטומטי בעת ביקורך באתר נתונים נוספים וזאת לצורכי מתן שירות, דיוור וחוות דעת בהתאמה.

יודגש כי הפרטים שתספקי ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

מיה מיקה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן או מהווה הפרה של הוראות הדין או של הסכם והנך נדרשת להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסרי למיה מיקה ו/או תפרסמי באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו') תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דעי כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למיה מיקה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר הנה, בין היתר, שאינך זכאית, ולא תהיי זכאית בעתיד, לכל תשלום או פיצוי שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסרי לחברה ו/או תפרסמי באתר.

מיה מיקה תשמור במאגריה, הן את המידע שיצטבר המזהה אותך באופן אישי והן את המידע שאינו אישי (להלן: "המידע"). המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות על פי כל דין ומיה מיקה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, אלא לצורך מילוי בקשותיך לאחר שנתת הרשאתך לכך.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הינו: (א) על מנת לספק את השירותים שלנו דהיינו לצורך מימוש ההתקשרות שבינך לבין מיה מיקה. (ב) ניתנה לנו הסכמתך להשתמש במידע זה. (ג) עיבוד המידע שלך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד ג' במקרים שהאינטרסים שלך אינם גוברים על אינטרסים אלה.

 1. השימוש במידע

בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביעה את גם הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת  IPשלך וכן של כל הדפים בהם ביקרת וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך יצירת קשר עמך לאחר אישורך.

מיה מיקה תשתמש בפרטיך האישיים לשם ביצוע משלוח מוצרים אלייך באם רכשת אותם דרך האתר. ניתנת לך בזאת הודעה מפורשת כי פרטיך כפי שנמסרו על ידך בהליך הרכישה ישמשו את מיה מיקה למשלוח דברי פרסומת ו/או מסרים שיווקיים ואולם הנך רשאית בכל עת להודיע למיה מיקה על סירובך לקבלת דברי הפרסומת ובמקרה כזה תפעל מיה מיקה להפסקת שיגור הדיוורים מטעמה.

באם בחרת ליתן את מספר הטלפון הסלולארי שלך, מיה מיקה תהא רשאית להעביר לך באמצעותו, לאחר אישורך, הודעות טקסט המכילות בין היתר, מידע על אירועים, מוצרים, ייעוץ קוסמטי, מבצעים וכיו"ב. מיה מיקה אינה גובה תשלום עבור משלוח הודעות טקסט, אך ייתכן שספק הטלפון הסלולארי שלך יחייב אותך עבור משלוח ו/או קבלת הודעות טקסט, זמן אוויר וכן כל דמי שימוש אחרים בהם מחייב ספק הטלפון הסלולארי. אם בחרת לקבל הודעות טקסט ובהמשך תתחרטי ותבקשי לחזור בך, אנא צרי עמנו קשר להסרת שמך מרשימת התפוצה.

מיה מיקה תהא רשאית, לאחר אישורך, לשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תצייני בכתב בפני מיה מיקה כי אינך מעוניינת בכך עוד. באם תרצי להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמנת לפנות ולבקש להסירך מרשימת התפוצה באחת מן הדרכים הבאות:

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMS פרסומי שנשלח.

מיה מיקה רשאית, לאחר אישורך, להשתמש בפרטיך האישיים, על מנת שתוכל לספק לך שירות ושימוש באתר המותאמים לך אישית. כך למשל, מיה מיקה תוכל להציע לך מוצרים בהתאם להעדפותיך, הנלמדות מהמידע אישי שאת מספקת ביודעין והמידע הסטטיסטי הנאסף עלייך.

השימוש במידע האישי, כמו גם במידע שתמסרי בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר, למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר, כדוגמת (אך לא רק) מבצעים ופעילויות שונים שיוצעו מעת לעת באתר.

לשם שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר. ליצור שירותים ותכנים חדשים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מיה מיקה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

לשם הזיהוי שלך במהלך כניסות חוזרות לאזורים הנדרשת בהם הרשמה וכדי לחסוך ממך את הצורך להזין בכל פעם את פרטיך.

לשם יצירת אזורים אישיים באתר שיוכלו להתאים להעדפותיך.

לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים באתר.

לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך.

לשם התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את מיה מיקה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

מיה מיקה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, לאחר אישורך. בכל עת תוכלי לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר מיה מיקה.

המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית.

 1. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

מיה מיקה ו/או מי מטעמה תשמור את המידע במאגריה והשימוש בנתונים הנאספים ייעשה רק על פי תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות באתר ועל פי הוראות כל דין לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

לא נספק את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לך ללא הסכמתך. איננו מוכרים ואיננו חושפים בדרך אחרת פרטים אישיים אודות גולשות המבקרות באתר.

מיה מיקה תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותייך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

א. בעת שתרכשי מוצרים ושירותים משותפי-מסחר או בעת שתיקחי חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למיה מיקה ולצד שלישי המוצגות באתר מיה מיקה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך. יש להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, כי לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.

ב. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי. כך גם בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מיה מיקה.

ג. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך ואם אנו מאמינים בתום לב שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת. בכך יכול להיכלל מענה לבקשות משפטיות שמקורן ברשויות שיפוט מחוץ לישראל, אם אנו מאמינים בתום לב שהמענה נדרש על פי חוק ברשות השיפוט הרלוונטית, משפיע על המשתמשות ברשות שיפוט זו ועומד בסטנדרטים המוכרים בעולם.

ד. במקרה שתפרי את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים באתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים כאלה תהיה מיה מיקה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש אם אנו מאמינים שהדבר נדרש כדי: לזהות, למנוע ולהתמודד עם הונאה, שימוש לא מורשה במוצרים, הפרות של התנאים או המדינית שלנו או פעילות מזיקה או בלתי חוקית אחרת; להגן על עצמנו (כולל הזכויות, הקניין או המוצרים שלנו), עליך או על אחרים, כולל כחלק מחקירות או פניות רגולטוריות; או למנוע פגיעה ממשית, מוות או נזק גופני שעומד להתרחש. לדוגמה, ככל שרלוונטי, אנו מחליפים מידע עם שותפי צד שלישי לגבי מהימנות החשבון שלך על מנת למנוע הונאה, שימוש לרעה ופעילות מזיקה אחרת.

ה. מידע שאנו מקבלים עליך יהיה נגיש וכן יישמר לתקופה ארוכה יותר כאשר מידע כאמור הוא נשוא של בקשה או חובה משפטית, חקירה ממשלתית או חקירות הנוגעות להפרות אפשריות של התנאים או המדיניות שלנו, או על מנת למנוע נזק ככלל. אנו גם שומרים מידע, למשך שנה לפחות, מחשבונות שהושבתו עקב הפרות תנאים על מנת למנוע הפרות חוזרות או הפרות אחרות של התנאים.

ו. מיה מיקה תהא רשאית להעביר מידע לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במיה מיקה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מיה מיקה. מיה מיקה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.

 1. שיתוף המידע עם שותפי צד שלישי

מיה מיקה עובדת עם שותפי צד שלישי שעוזרים לה לספק ולשפר את המוצרים שלה, או משתמשים בכלים לעסקים על מנת לשפר ולהרחיב את עסקיה של מיה מיקה ברחבי העולם. איננו מוכרים אף חלק מהמידע שלך לאף לא אחד, ולא נעשה זאת לעולם. אנו גם מטילים הגבלות מחמירות על האופן שבו השותפים שלנו יכולים להשתמש בנתונים שאנו מספקים ולחשוף אותם. להלן גורמי צד שלישי שאנו משתפים ו/או עשויים לשתף עמם מידע:

צדדים שלישיים המספקים למיה מיקה שירותי ניתוח (כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם): באמצעות אתרים חברתיים אנו מקבלים סטטיסטיקות ונתוני שימוש מצטברים שעוזרים למיה מיקה להבין איך אנשים מקיימים אינטראקציה עם הפוסטים, הרישומים, הדפים, הסרטונים ותוכן אחר שלהם במוצרי פייסבוק, אינסטגרם ומחוץ להם וזאת על מנת לעזור להם להבין טוב יותר את סוג קהל היעד של מיה מיקה. אנו גם לומדים אילו מודעות פייסבוק הובילו אותך לבצע רכישה או פעולה אחרת באתר של מיה מיקה.

מפרסמים ושותפי מדידה: אנו משתפים מידע עם חברות על מנת לספק דוחות ניתוח ומדידה. אנו מספקים למפרסמים ושותפי המדידה שלנו דוחות על סוגי האנשים שנכנסים לאתר מיה מיקה ועל ביצועי המודעות, אך איננו משתפים מידע המזהה אותך באופן אישי (מידע כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך) אלא אם תיתני לנו את רשותך לכך. לדוגמה, אנו מספקים למפרסמים מידע כללי על סוגי ביקוש למוצרינו השונים על מנת לעזור לנו להבין טוב יותר את הקהל שלנו לקבוע מדיניות מחירים, הנחות וכד'.

שותפים המציעים מוצרים ושירותים במסגרת שיווק המוצרים שלנו: כאשר את נרשמת כמנויה לקבלת תוכן מועדף או רוכשת מוצר ממוכר של מוצרים שלנו, יוצר התוכן או המוכר יכול לקבל את המידע שלך שאינו אישי ומידע נוסף שאת משתפת אתו וכן מידע הדרוש להשלמת העסקה, כולל פרטים למשלוח וליצירת קשר.

ספקים ונותני שירותים: אנו מספקים מידע ותוכן לספקים ונותני שירותים התומכים בעסק שלנו, למשל על ידי מתן שירותי תשתית טכנית, ניתוח אופן השימוש במוצרים שלנו, מתן שירות לקוחות, תמיכה בתשלומים או עריכת סקרים.

 1. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט, רשתות חברתיות ומידע אישי שאת משתפת

מיה מיקה מעמידה לרשות משתמשות האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף למדיניות הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

באתר תמצאי קישורים ("לינקים") לעמודים, לאתרים ולתכנים שונים ברשת האינטרנט. העמודים, האתרים והתכנים הנ"ל ואלו הכלולים בהם אינם מתפרסמים על ידי מיה מיקה או מטעמה ומיה מיקה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם. העובדה שמיה מיקה מקשרת אליהם אינה מעידה על הסכמת מיה מיקה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם.

מיה מיקה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. יתכן שתמצאי כי את מתנגדת לתכנים המצויים בלינקים או סבורה כי תכנים אלה מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מיה מיקה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

מיה מיקה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

מיה מיקה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית מיה מיקה להוסיף קישורים בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיה מיקה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מיה מיקה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

הלינקים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. כאשר את מתחברת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דעי כי התכנים שאת טוענת לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא אמורה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עלייך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסרת מידע אישי אשר עלול לזהות אותך או אחרים.

כאמור, ייתכן ומיה מיקה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות cookies במחשבך. ה – cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

 1. אבטחת מידע

מיה מיקה מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה, על מנת להגן ולשמור על פרטים אישיים אותם את מספקת באתר מפני חשיפה, שימוש, שינוי והשחתה ללא רשות. לשם שמירת המידע, מיה מיקה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

הצפנה: כדי להגן על תוכן סודי כגון, הזמנות או בקשות שאת שולחת אלינו, אתר זה משתמש, מטעמי אבטחה כמפעילי האתר באמצעות פרוטוקול SSL . את יכולה לזהות חיבור מוצפן באמצעות שורת הכתובת בדפדפן של HTTPS ואת סימן המנעול בתוך הדפדפן שלך. עם הפעלת הצפנת החיבור, צד שלישי לא יוכל לקרוא את הנתונים ששלחת אלינו.

התשלומים באמצעות חברות הסליקה השונות מוצפנים באתר זה.

כאמור, מיה מיקה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי מיה מיקה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשות האתר. עם זאת, אין מיה מיקה יכולה לאבטח את מחשבי מיה מיקה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הואיל והאתר שלנו מוצע לרשותך באינטרנט הציבורי ופרטייך האישיים שאת מספקת לנו נאספים ברשת גלויה (באינטרנט). כתוצאה מכך, במקרה של פריצה, צדדים שלישיים – לא מורשים, עשויים לעיין בהם ולהשתמש בהם. על כן איננו מתחייבים כי האתר יהיה בלתי חדיר לגישה לא מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו. הינך מצהירה בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מיה מיקה ו/או מי מטעם מיה מיקה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.

הואיל וכאמור אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. מיה מיקה אינה מתחייבת, ואינך יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות במיה מיקה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את מודעת ומסכימה למגבלות אלו.

המידע שמיה מיקה אוספת נשמר במאגר המידע של מיה מיקה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

מיה מיקה לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש.

מיה מיקה אינה מתחייבת שהאתר, לרבות התכנים שבו, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מיה מיקה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של מיה מיקה ו/או של מי מטעמה.

מיה מיקה לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת בשל גורמים שאינם בשליטת מיה מיקה.

אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שני את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמשי בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודאי שאת משתמשת בדפדפן מאובטח.

נקטנו אמצעים רבים על מנת להבטיח לך גלישה מעולה באתרנו וכי פרטיותך תישמר. אם יש לך שאלות, הערות לגבי מדיניות הפרטיות או אם הנך סבורה כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני בדחיפות למיה מיקה באמצעות מכתב לכתובת המופיעה לעיל או

לדוא״ל [email protected]  נציגי מיה מיקה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 1.  

לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, אנו משתמשים באתר שלנו בקבצי Cookies (לעיל ולהלן: "עוגיות"). רוב העוגיות שאנו משתמשים בהן נקראות "עוגיות הפעלה" אלה הם קטעי טקסט השמורים בכונן הקשיח של המחשב שלך באמצעות הדפדפן ונועדו לאסוף מידע המראה לנו כיצד נכנסת לאתר וכיצד את משתמשת באתר ומדפדפת בו. קבצים אלה הכרחיים לצורך שימוש באתר. חלק מהקבצים ימחקו באופן אוטומטי בסוף הביקור שלך באתר. קבצי עוגיות אחרים ישמרו עד שתמחקי אותם. קבצי עוגיות אלה מאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך בפעם הבאה שתבקרי באתר. ניתוח הגלישה שלך, כאמור, הוא אנונימי. לא ניתן לעקוב אחר פרטייך האישיים. הנך רשאית להתנגד לניתוח זה. לשם כך עלייך לבקש מהדפדפן להודיע לך על עוגיות או לדחות אותן אוטומטית. אם תדחי את העוגיות שלנו, תוכלי עדיין להשתמש באתר, אך חלק מתכונותיו תהיינה מוגבלות. בעצם המשך השימוש שלך באתר הנך מאשרת לנו את השימוש בעוגיות.

ישנן עוגיות הנדרשות לביצוע תהליך התקשורת האלקטרונית או לספק פונקציות מסוימות בהן את מעוניינת להשתמש למשל, פונקציית עגלת הקניות.

ישנן עוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, שכן מיה מיקה נעזרת בנוסף גם בשירותי הפרסום של חברת גוגל Google Analytics ורשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק. קבצי העוגיות שמקורם בצדדים שלישיים אלה נועדו לשם הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה (Retargeting בנוסף, קבצי ה Cookiesשמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת", להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד. למידע נוסף אודות סוגי העוגיות והשימוש על ידי גוגל או מי מטעמה, ראי הרחבה במרכז המידע של גוגל. למידע נוסף אודות השימוש בקבצי עוגיות על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראי הרחבה במדיניות ה"עוגיות" של פייסבוק.            

דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies , ולפיכך אם אינך מעוניינת לקבל Cookies תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.

בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלי לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות "Out Put".

עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישותף עם צדדים שלישיים.

למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל פני לאתר. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסום של פייסבוק פני לאתר פייסבוק.

יצוין שאותן "עוגיות" משואות רשת (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics, המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google אם את רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכלי לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט של גוגל.

 1. מהן הזכויות שיש לך בנוגע למידע שלך

בכל עת עומדת לך הזכות לקבל מידע לגבי הנתונים האישיים שלך המאוחסנים במיה מיקה (להלן: "נתונים אישיים"). כמו כן, מיה מיקה מספקת לך את היכולת לגשת לנתונים שלך, לתקן, להעביר ולמחוק אותם, והכל כמפורט להלן.

הזכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, רשאית לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר מיה מיקה ואף לבקש ממיה מיקה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח בקשה בכתב אל מיה מיקה בכתובת המופיעה לעיל, או לכתובת הדוא"ל  byneta-service@lilit

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא צרי קשר בכתובות המפורטות לעיל. בכל תכתובת למיה מיקה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. מיה מיקה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

בנוסף, אם המידע שבאתר מיה מיקה משמש לצורך פניה אישית אליך, לצורך שיגור דבר פרסומת, את זכאית לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק מן האתר. מיה מיקה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק לשיגור דבר הפרסומת כאמור לעיל. מידע הדרוש למיה מיקה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד רכישות וכד' שביצעת באמצעות אתר של מיה מיקה יוסיף להישמר באתר על-פי דין.

ביטול הסכמתך לעיבוד נתונים: עיבוד הנתונים האישיים אפשרי רק על בסיס הסכמתך המפורשת או לשם ביצוע ההתקשרות בינך לבין מיה מיקה לרכישת מוצרים ולרבות מול צד ג' כגון תשלום בגין הזמנת מוצרים. תוכלי לבטל הסכמה קיימת בכל עת.

מיה מיקה מאחסנת את הנתונים האישיים אודותיך עד שאינם נדרשים על מנת לספק את המוצרים שרכשת, או עד ביטול רישומך לאתר, המוקדם מבין השניים. החלטה זו מתבצעת בכל מקרה לגופו והיא תלויה במשתנים אופי הנתונים, מדוע הם נאספו ועובדו, וצורכי שימור רלוונטיים מבחינה משפטית או תפעולית.

כשאת מבטלת את רישומך לאתר, אנו מוחקים דברים שפרסמת, כגון תגובות ולא תוכלי לשחזר מידע זה מאוחר יותר. מידע שאחרים שיתפו והגיבו אלייך אינו חלק מהחשבון שלך והוא לא יימחק.

אם בחרת לבטל הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך אנו נמחק את נתוניך מן המאגר ונסיר אותך מרשימת התפוצה. אנא שימי לב שאם תבטלי את הסכמתך, לא נוכל יותר לספק לך את ההטבות של מיה מיקה ונמחק את פרטיך האישיים, אם הדבר יידרש לפי בקשתך.

ככל שאת מבקשת להסיר/לעדכן נתונים אישיים, אנא פני אלינו באמצעות דוא״ל לכתובת [email protected]

 1. סמכות שיפוט

על תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

מיה מיקה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. השינויים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.

המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

נשמח למסור הבהרות ולקבל הצעות בקשר למדיניות הפרטיות ולנהלים שלנו אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של מיה מיקה. הינך יכולה לפנות אלינו וליצור איתנו קשר בכתובת הדואר או בדוא״ל כמפורט לעיל.

 1. רכישת המוצרים

 הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ו/או חשבון PAYPAL (להלן: "אמצעי התשלום").

כדי לבצע הזמנה באתר תחילה יש לבחור את המוצר הרצוי ואת הצבע הרצוי. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר, הוראות שימוש ומחיר המכירה.

לתשומת הלב, מיה מיקה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים.

מיה מיקה רשאית בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

אומנם מיה מיקה משקיעה מאמצים בכדי שהתמונות המוצגות ימחישו את המוצר ככל הניתן, אולם מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים וכי הם מוצגים על גבי מסך מחשב.

מיה מיקה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מיה מיקה רשאית להפסיק בכל עת כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא מתן הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות על הפרטים הנמכרים באתר.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מיה מיקה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למיה מיקה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מיה מיקה בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או PAYPAL, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמיה מיקה תקבל אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או PAYPAL – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי מיה מיקה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.

המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל שלו.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מיה מיקה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מיה מיקה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מיה מיקה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

מיה מיקה רשאית לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5)אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במיה מיקה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת מיה מיקה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתה.

הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מיה מיקה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מיה מיקה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

מיה מיקה משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתיאור או בתמונות המוצרים באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את מיה מיקה.

תמהיל המוצרים המוצג באתר והמצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של מיה מיקה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר  צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


 1. אספקת מוצרים

דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוינים באתר. דמי המשלוח ייגבו עבור משלוח ליעד אחד, גם אם הוזמן יותר מפריט אחד.

מיה מיקה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות גוף שילוח עצמאי. תקנון הגוף השולח באמצעותו יבוצע המשלוח, יחולו על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייבו את הלקוח.

אספקת המוצרים ע"י דואר ישראל תיעשה תוך ימים ספורים מיום ההזמנה באתר (3-14 ימי עסקים) למעט מקומות מרוחקים בהם זמני ההגעה הם בהתאם להתחייבות חברת השילוח. במקרים חריגים בהם יש עומסים, ניתן להאריך את זמני האספקה. כמו כן, במקרה של חשיבות של משלוח דחוף, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון כדי לבדוק את האפשרות של האצת המשלוח.

למען הסר ספק "יום עסקים" לצורך תקנון זה הינו בימים א'-ה', לא כולל חגים ערביים, חגים ושבתות.

מיה מיקה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תפצה את הלקוח בגין עיכובים של חברות השילוח.

במקרה שניתנה הסכמה שלך (על ידי בקשה בהערות השילוח או בקשה ישירה ממיה מיקה) שהמשלוח יימסר לגורם שלישי או יושאר המקום שהשליח הונחה להשאירו, האחריות היא על הלקוח\ה בלבד ולא על חברת מיה מיקה או חברת השליחויות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי מיה מיקה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר עקב אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, טלפוניה ו/או מחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתות, פיגועים, אסונות טבע וכדומה.

מובהר כי אספקת המוצרים יכולה ותהיה מותנית בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן במספר הצגת אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות. דעתה הבלעדית והמוחלטת של מיה מיקה. מוסכם כי מיה מיקה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, לפי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים למשתמש.

 

 1. מדיניות ביטול העסקה והחזרת מוצרים

להלן רשימת פוליסות לביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים ותנאיהם:

בטל את עסקת הרכישה תוך שעה מרגע השלמתה. הזמנת הפריטים באתר ולפני שליחת הפריט – תיעשה באמצעות הודעת ביטול לכתובת המייל [email protected]. בנסיבות כאלה המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל המשלוח. זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן חוק הגנת הצרכן).

במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, ובלבד שאריזתו לא נפתחה, הוא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מקבלת הפריט על ידי החזרת המוצר לכתובת החנות. הביטול יהיה כרוך בתשלום דמי המשלוח של החבילה חזרה לבית החברה על חשבונו.

זיכוי כספי יינתן בהתאם להוראות הדין – לחשבון כרטיס האשראי/PayPal, בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

כאמור, הזיכוי או הזיכוי בגין השימוש (לפי העניין) יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התוויות עליו כפי שהתקבלו. במידה והמוצר יוחזר שלא כאמור בסעיף זה, המשתמש לא יהיה זכאי לזיכוי כלשהו (ללא זיכוי כספי וללא שובר זיכוי).

ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי דין – כל עוד לא נעשה בו שימוש בדרך זו או אחרת, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מיום קבלתו. למיה מיקה יהיה שיקול דעת בלעדי ומוחלט לגבי מצב הטובין המוחזרים. פריטים ומוצרים המגיעים לאחר כל שימוש לא יוחזרו ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה – הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מיה מיקה.

שובר זיכוי – "זיכוי" בגין רכישות באתר המקוון יינתן לתקופה של שנתיים מיום החזרת המוצר.

יש לציין ולהדגיש: כל החזר / זיכוי דורש ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.

בכל שאלה הקשורה לפניות, החלפות, החזרות וכו' ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מיה מיקה בהמשך. 

 1. אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 1. מדיניות הפרטיות

על ביצוע העסקה תחול מדיניות פרטיות כמפורסם באתר. נא קראי בעיון מדיניות הפרטיות כמפורסם באתר.

מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.

המשך השימוש באתר וביצוע העסקה מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 1. הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור שנשלח בדוא״ל או באמצעות הקישור המצורף לכל הודעת מסרון לטלפון הנייד.

 1. הגבלת אחריות

בשום מקרה, מיה מיקה ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, מיה מיקה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.

מיה מיקה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי מיה מיקה, וכל טעות אחרת, תהא מיה מיקה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

מיה מיקה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי מיה מיקה תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הינם קניינה של מיה מיקה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על העיצוב הגרפי של האתר, מאגרי המידע בו (לרבות רשימות מוצרים, תיאורי מוצרים וכו'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, במאגר המידע באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעמה של מיה מיקה ללא הסכמה מראש ובכתב של מיה מיקה.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בכל שירות אחר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מבלי לקבל את הסכמתה של מיה מיקה מראש ובכתב לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה איסור על איסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנה ו/או הפצת נתונים אלה לציבור באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב ללא רשות) מיה מיקה מביעה הודעה מראש ובכתב.

דומיין האתר, האתר, שם המותג (Mia Mika), סימני המסחר של מיה מיקה (בין אם רשומים ובין אם לאו) וכו' – כולם רכושה של מיה מיקה בלבד. אין להשתמש בהם ללא הסכמתם מראש ובכתב. כל המידע ו/או התצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים ועריכתם והצגתם, הינם רכושה הבלעדי של מיה מיקה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן מיה מיקה נתנה את הסכמתה, בכתב ומראש ואין להיכנס לאתר לצורך מתן רישיון ו/או זכות כלשהי. כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מבעלת המותג ו/או על ידי צד שלישי שאישר את השימוש בהם עבורה או עבור מי מטעמה. 

 1. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה , ישראל.

 1. כללי

מיה מיקה תהיה זכאית לבטל כל עסקה /הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

למיה מיקה שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.

אי שימוש בזכות המוקנית למיה מיקה על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת למיה מיקה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.

מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.

בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

ט.ל.ח

מיה מיקה בע"מ

אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת מיה מיקה בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת מיה מיקה בע"מ זכאית לו